Загальна інформація щодо нашого центру

Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Ліцензія на медичну практику

Права та обов'язки пацієнта

Заробітна плата директора

Структура ЦПМСД №1

Статут КНП ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва

Ліцензія на придбання, зберегання, знищення та використання наркотичних засобів

Акредитаційний сертификат

Розпорядження Дніпровською районною в м. Києві державної адміністрації про призначення Коляди Е. В. директором ЦПМСД №1 ЗАВАНТАЖИТИ

Рішення Київської міської ради про створення ЦПМСД №1 ЗАВАНТАЖИТИ

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Дніпровського району м. Києва було організовано  шляхом реорганізації   поліклініки №1 Дніпровського району м. Києва. Рішенням Київської Міської Ради від 01.12.2011р. № 733/6969.

Структура Центру:   Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району (вул. Петра Запорожця, 26)

 • Керівний склад
 • Адмінистративно-управлінський персонал
 • Господарський персонал
 • Рєєстратура
 • Амбулаторія №1 (вул. Райдужна, 23)
 • Амбулаторія №2 (вул. Петра Запорожця, 26)
 • Амбулаторія №3 (вул. Петра Запорожця, 26)
 • Амбулаторія №5 (вул. Райдужна, 14)
 • Амбулаторія №6 (вул. Кибальчича,13а)
 • Амбулаторія №7 (бульвар Перова,10)
 • Амбулаторія №8 (вул. Курнатовського,7)

Метою діяльності лікувального закладу  відповідно до затвердженого Статуту закладу, є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення  заходів, спрямованих на:

 • забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;
 • забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.
 • зберігання закріпленого за Підприємством комунального майна.

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням Дніпровської РДА від 18.01.2019 р. №32 (зі змінами ), ліцензії на медичну практику від 20.09.2012р.

Дещо історії: поліклініка №1 Дніпровського району міста Києва  була відкрита в 1974 році на 400 відвідувань за зміну та була розрахована на надання медичної допомоги 40 000 жителів Дніпровського району м. Києва. Первинна медична допомога надавалась дільничними лікарями-терапевтами та лікарями багатьох вузьких спеціальностей. Поступово зі збільшенням чисельності мешкаючого населення потужність поліклініки зросла до 720 відвідувань за зміну, що при роботі у дві зміни склало 1440 відвідувань. Вся територія району діяльності поліклініки була розділена на 36 терапевтичних дільниць, які в свою чергу були розділені на 4 терапевтичні відділення, якими керували досвідчені лікарі – завідувачі відділень.

В Україні забезпечення населення якісною медичною допомогою є одним із головних напрямів державної політики охорони здоров'я, життя, збереження генофонду українського народу. Проте, процес гарантування якості медичної допомоги перебуває в постійному розвитку. Після досягнення певних рубежів необхідно долати нові під впливом змін зовнішніх умов розвитку суспільства або ж нових наукових досягнень у яка спрямована на підвищення рівня здоров'я, поліпшення якості медицині, зростання вимог споживачів до рівня надання медичної допомоги, яка оцінюється за рівнем її ефективності та якості.

У сучасних економічних умовах забезпечення високої якості медичної допомоги та належних кінцевих результатів діяльності окремих лікарів, підрозділів і лікувально-профілактичних закладів у цілому виходить на перший план. Це пов’язано з тим, що їх діяльність впливає на стан здоров’я населення та ефективність використання кадрових та матеріально-технічних ресурсів галузі. Показники якості медичної допомоги можна використовувати для підвищення рівня надання медичної допомоги, диференційованого оцінювання праці медичного персоналу та закладів охорони здоров’я.

З метою наближення первинної медичної допомоги до населення були введені в дію  амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №1 (по вул. Райдужній, 23), №6 (по вул.. Кибальчича, 13А), та №7 (бульвар Перова, 10).

Сучасне поняття здоров’я визначене в статуті ВООЗ 7 квітня 1949 року свідчить: здоров’я – це не тільки відсутність хвороб і фізичних недоліків, а повне фізичне, психічне, душевне, духовне й соціальне благополуччя людини.

Здоров’я – безцінне багатство кожної людини окремо, і всього суспільства в цілому, вимагає поважного до себе ставлення і як кожне багатство потребує збереження те примноження. Активність, творчість, висока працездатність , успіхи й досягнення в навчанні, роботі, житті потребують міцного здоров’я і недосяжні для хворої людини, що перебуває на нижніх сходинках градації рівнів здоров’я.

Працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 докладає усіх можливих зусиль для того, щоб лікування було доступним та якісним. Лікарі загальної практики, дільничні терапевти та педіатри своєчасно діагностують патологію на первинному рівні, а це, звичайно, сприяє найефективнішому подальшому лікуванню, збереження здоров'я багатьох хворих та гарантує їх повне одужання.

В Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 постійно проводяться лікарськи конференції з метою підвищення кваліфікації лікарів загальної практики –сімейної медицини.

Адміністрацією Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 розроблені та затверджені індикатори оцінки якості надання медичної допомоги на первинному рівні, що дає можливість об’єктивної оцінки лікувального процесу.

З метою покращення медичного забезпечення мешканців, кабінети лікарів первинної ланки оснащено комп’ютерною технікою, меблями, ЕКГ апаратами, приладами для проведення експрес діагностики крові  на вміст цукра та холестерин, експрес аналізатор сечі, фетальними моніторами, пульсоксиметрами, швидкими тестами на ВІЛ, тропоніни та ін. Завдяки цьому стало можливим проведення широкої профілактичної роботи, виявлення на ранніх стадіях онкопатології, туберкульозу, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії , цукрового діабету та інших патологічних станів.

Отримання оперативних вірогідних даних про стан здоров’я населення та тенденції змін, показників діяльності ЦПМСД, навантаження на структурні підрозділи, фахівців забезпечується інформаційно-аналітичним відділом. Автоматизований облік даних про надані медичні послуги та їх обробка дозволяє контролювати обсяг та якість лікувально-діагностичного процесу.

В Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 проводиться активне впровадження сучасних інформаційних та управлінських технологій, що базуються на персоніфікованих медичних базах даних, забезпечується ефективна експлуатація потужної комп’ютерної мережі (білше 30 робочих станцій), що дає можливість поєднати основні інформаційні потоки діяльності закладу: медичну статистику, фінансування та безпосередню роботу фахівців закладу

Рішенням   Київської Міської Ради від  25.12.2012р. № 676/8960 Дитячу поліклініку №2 Дніпровського району м. Києва також приєднано до комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Дніпровського району м. Києва.

Домінуючим завданням роботи колективу ЦПМСД №1 Дніпровського району м. Києва є збереження здоров’я населення, підтримання якості життя та активного довголіття.

розклад роботи твого лікаря

Подивитися